نُت و تَبلِچر آهنگ «نوایی» برای گیتار به همراه فایل صوتی

نُت و تَبلِچر آهنگ «نوایی» برای گیتار به همراه فایل صوتی

سطح: مبتدی

میزان: دوچهارم

تُنالیته: لامینور

تُندا: 70

تعداد صفحات: 1


خرید آنلاین